STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch i1000 Maccura Medical Instrument Co., Ltd Maccura Medical Instrument Co., Ltd Là một thiết bị dùng trong chẩn đoán in-vitro để thực hiện các xét nghiệm miễn dịch trong chất dịch cơ thể người. 1 TTBYT Loại D