STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Troca nhựa nhiều cổng, dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Optcla Medical Instrument Co., Ltd. Troca nhựa nhiều cổng được sử dụng trong phẫu thuật nội soi tại bệnh viện để tạo lối vào khoang bụng, tối đa 4 kênh làm việc cho việc đưa các dụng cụ tương thích khác vào để phẫu thuật nội soi. Quy tắc 7 Mục B Phần II Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Troca nhựa dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Optcla Medical Instrument Co., Ltd. Troca nhựa, dùng một lần được sử dụng trong phẫu thuật nội soi tại bệnh viện để tạo lối vào khoang bụng cho việc đưa các dụng cụ tương thích khác vào để phẫu thuật nội soi. Quy tắc 7 Mục B Phần II Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B