STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở Theo phụ lục Theo phụ lục Honeywell International Inc. Sử dụng để đo nồng độ cồn trong hơi thở Quy tắc 10, phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C