STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Troca dùng nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Optcla Medical Instrument Co., Ltd. Troca dùng nhiều lần và các phụ kiện đi kèm là dụng cụ được sử dụng trong phẫu thuật nội soi tại bệnh viện để tạo lối vào khoang bụng cho các dụng cụ tương thích khác Quy tắc 7 Mục B Phần II Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B