STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Asan Easy Test HIV 1/2 IVD-01 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Qui tắc 1 TTBYT Loại D
2 Asan Easy Test HBs IVD-02 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Qui tắc 1 TTBYT Loại D
3 Asan Easy Test Anti-HBs IVD-03 Asan Pharmaceutical Co., Ltd, Hàn Quốc Sistar BH Korea Co., Ltd, Hàn Quốc xet nghiem Quy tắc 1 TTBYT Loại D