STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản X-Cold 300/1 BT X-Cold 300/1 TN X-Cold 500/1 TN Angelantoni Life Science S.r.l Angelantoni Life Science S.r.l Dùng bảo quản dich, mô từ cơ thể người Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Tủ trữ máu MINI 250/4 Angelantoni Life Science S.r.l Angelantoni Life Science S.r.l Dùng bảo quản máu Quy tắc 2 TTBYT Loại B