STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ cấy ghép chân răng nhân tạo Duravit EV/EV-4016; EV-4508 B. & B. Dental S.r. B. & B. Dental S.r.l. Sử dụng để ghép trụ răng nhận tạo vào hàm thay thế răng bị mất, giúp phục hồi các chức năng của răng. (Sử dụng cấy ghép trên 30 ngày) Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C