STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện xung đa năng Modulo, Modulo Plus FISIOLINE SRL FISIOLINE SRL Dùng trong vật lý trị liệu: giảm đau cơ, xương, khớp… QT9, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy laser điều trị công suất cao Lumix 2; Lumix 250 FISIOLINE SRL FISIOLINE SRL Dùng trong vật lý trị liệu: giảm đau cơ, xương, khớp… QT9, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Máy siêu âm đa tần trị liệu Fisiosonic FISIOLINE SRL FISIOLINE SRL Dùng trong vật lý trị liệu: giảm đau cơ, xương, khớp… QT9, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy nén ép trị liệu Linfopress studio FISIOLINE SRL FISIOLINE SRL Dùng trong vật lý trị liệu: giảm đau cơ, xương, khớp… QT9, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Máy điều trị bằng điện từ trường điểm Fisiofield middle, Fisiofield mini FISIOLINE SRL FISIOLINE SRL Dùng trong vật lý trị liệu: giảm đau cơ, xương, khớp… QT9, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Máy điều trị vi sóng Fisiowave FISIOLINE SRL FISIOLINE SRL Dùng trong vật lý trị liệu: giảm đau cơ, xương, khớp… QT9, Mục C Phần II Phụ lục I Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B