STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cố định vú, phổi bệnh nhân (Bộ cố định vú-phổi ) BreastBoard/R610-ECF; R611-3SECF; R611-3SDCF; R611-5SDCF; Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Sử dụng kết hợp với mặt nạ Để cố định vùng ngực bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
2 Đế cố định vùng chậu PelvicFix PelvicFix/R606-ACF; R606-A Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Sử dụng kết hợp với mặt nạ Để cố định vùng chậu bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
3 Bộ định vị, cố định đầu gối & chân R634/R634-LCF; R634-LGF; Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Để định vị và cố định đầu gối & chân bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
4 Đệm định vị chân (Gối kê chân) R612-L/R612-L Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Để định vị chân bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
5 Thiết bị cố định đầu, cổ & Vai Optek bệnh nhân (Bộ cố định đầu,cổ & vai Optek) Optek/R630-3SCF; R630-3VCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Sử dụng kết hợp với mặt nạ Để cố định đầu, cổ & vai bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
6 Đế cố định toàn thân Solo Align Solo Align/R612-NCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Sử dụng kết hợp với mặt nạ Để cố định toàn thân bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
7 Đế cố định toàn thân Duo Align Duo Align/R605-12FCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Sử dụng kết hợp với mặt nạ Để cố định toàn thân bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
8 Bộ cố định cánh tay R612-WCF; R605-2WCF; R605-WCF/R612-WCF; R605-2WCF; R605-WCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Cố định cánh tay bệnh nhân để chuẩn đoán và điều trị phần trên cơ thể Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A
9 Tấm đế cố định đùi R606-B-1/R606-B-1 Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd Sử dụng kết hợp với mặt na để Cố định đùi bệnh nhân trong điều trị xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II Thông tư số 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A