STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính HCG trong nước tiểu (Que thử thai) Diagnostic Kit for Human Chorionic Gonadotropin (Colloidal Gold) Shandong Kanghua Biotechnology Co., Ltd. Shandong Kanghua Biotechnology Co., Ltd. Que thử xét nghiệm phát hiện định tính hormon HCG (Human Chorionic Gonadotropin) trong mẫu nước tiểu người. Que thử thai HCG Pregnancy Test (Colloidal Gold) TP Test là xét nghiệm nhanh, một bước để phát hiện sớm mang thai. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B