STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp mềm ARM SPLINT DRAGON MEDICAL CO.,LTD DRAGON MEDICAL CO.,LTD Dùng để cố định cổ, chân, tay khi có chấn thương Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng thun ELASTIC BANDAGE DRAGON MEDICAL CO.,LTD DRAGON MEDICAL CO.,LTD Dùng để băng cố định các khớp cổ tay, chân khi bị chấn thương Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Băng thun có gặc FIRST AID ISRAEL BANDAGE DRAGON MEDICAL CO.,LTD DRAGON MEDICAL CO.,LTD Dùng để băng vết thương, bảo vệ vết thương tổn Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Dây Garo SOF TOURNIQUET SINGLE HAND DRAGON MEDICAL CO.,LTD DRAGON MEDICAL CO.,LTD Dùng để thắt mạch khi lấy máu hoặc cầm máu Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A