STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty CP SXKD sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ Xét nghiệm định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh của người Qui tắc 1, phần III, phụ lục 1. Thông tư 05/2022/TT--BYT TTBYT Loại D