STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi thanh quản Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Ống nội soi thanh quản làm bằng thép không gỉ, có trục rỗng để luồn nguồn sáng vào soi, thăm khám, phẫu thuật...theo chỉ định của bác sỹ/phẫu thuật viên, để tạo điều kiện đặt ống nội khí quản trong gây mê toàn thân hoặc hồi sức tim phổi hoặc các thủ thuật phẫu thuật. Quy tắc 5.1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A