STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Pipet huyết thanh học Theo phụ lục Theo phụ lục Wuxi Nest Biotechnology Co., Ltd Sử dụng để hút/ lấy chất lỏng trong nuôi cấy tế bào và vi khuẩn Quy tắc 5, phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A