STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị mang vi hạt phóng xạ dùng để cấy vào các khối u gan SIR-Y001 Sirtex Singapore Manufacturing Pte.,Ltd/ Sirtex Medical Limited/ Dùng để cấy vào các khối u gan Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C