STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ cực tím Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Lưu trữ và bảo quản dụng cụ vô trùng Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A