STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế khám và điều trị Tai Mũi Họng Theo phụ lục kết quả phân loại Chammed Co., LTD/ Hàn Quốc Chammed Co., LTD/ Hàn Quốc Khám và điều trị chuyên khoa tai mũi họng cho người lớn, trẻ nhỏ Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A