STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Theo phụ lục Theo phụ lục Denflex Co., Ltd. Trâm nội nha được chỉ định sử dụng bởi các nha sĩ khi thực hiện điều trị ống tủy răng. Những dụng cụ này được sử dụng để làm sạch và định hình ống tủy. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B