STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AIRWAY AIRWAY NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Thông đường thở cho bệnh nhân Quy tắc 5, Phần II TTBYT Loại A