STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trô-ca xâm nhập thành bụng Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC. Trô-ca xâm nhập thành bụng được thiết kế để sử dụng trong nhiều thủ thuật nội soi phụ khoa, tổng quát, lồng ngực và tiết niệu để thiết lập và duy trì cổng vào. Phụ lục I, phần II, QT6, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B