STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm không hóa chất VMA/ Ống nghiệm Citrate VMA/ Ống nghiệm Serum VMA/ Ống nghiệm Heparin VMA/ Ống nghiệm EDTA VMA/ Ống nghiệm Chimigly VMA/ Lọ nhựa đựng mẫu VMA Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Lấy, vận chuyển, bảo quản và xử lý mẫu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A