STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao nha khoa implant Lab analog Theo phụ lục Theo phụ lục Kuwotech Co., Ltd analog được phỏng theo các trụ implant (fixture) trên miệng bệnh nhận. Đóng vai trò bản sao của implant trên mẫu làm việc của Labo. Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B