STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. United States Thuỷ tinh thể mềm được chỉ định nhằm điều chỉnh thị giác ở bệnh nhân lớn tuổi không có thể thuỷ tinh đã được phẫu thuật lấy thể thuỷ tinh đục. Kính được dự định đặt vào túi bao thể thuỷ tinh Quy tắc 8 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C