STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm dùng trong y tế Flow Meter O2 15L/min & Humidifier FLOW-O2- 15- DIN FLOW-O2- 15-NG FLOW-O2- 15-DIN-NG Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Bình hút dịch di động dùng trong phòng mổ áp lực thấp dùng trong y tế Low Suction Controller with 2ltr Receiver Jar LSUCK-TROLLEY LSUCK-TROLLEY- DIN Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bình hút dịch gắn tường dùng trong y tế High Suction Controller with 2ltr Receiver Jar HSUCK HSUCK- DIN LSUCK LSUCK- DIN Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Hệ thống khí nén trung tâm dùng trong y tế Medical Air Plant MA-420-D MA-580-D MA-900-D MA-1400-D MA-1950-D MA-2350-D MA-2750-D MA-840-T MA-1160-T MA-1800-T MA-2800-T MA-3900-T MA-4700-T MA-5500-T MA-1260-Q MA-1740-Q MA-2700-Q MA-4200-Q MA-5800-Q MA-7050-Q MA-8250-Q Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Bảng điều khiển dùng trong y tế cho máy hút khí thải gây mê AGSS Duplex Remote AGSS-D-REMOTE AGSS-S-REMOTE Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Hộp đầu giường dùng trong y tế cho các loại khí Bed Head unit BHU BHU-1 BHU-2 BHU-3 BHU-4 BHU-5 BHU-6 BHU-7 BHU-8 BHU-9 BHU-10 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Tay máy treo trần phòng mổ loại đôi dùng trong y tế Double Arm Multi-Movement Pendant PEND-MM-DB PEND-MM-VT-DB PEND-MM-TW-DB Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Trụ khí treo trần phòng mổ dùng trong y tế Retractable Pendant PEND-RT-1 PEND-RT-2 PEND-RT-3 PEND-RT-4 PEND-RT-5 PEND-RT-6 PEND-RT-7 PEND-RT-8 PEND-RT-9 PEND-RT-10 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Bộ điều phối khí N2O dùng trong y tế cho các loại N2O Auto Manifolds MANIFOLD-AUTO-N2O MANIFOLD-AUTO-N2O-1500 MANIFOLD-AUTO-N2O- 2500 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Bộ điều phối khí Oxy dùng trong y tế cho các loại O2 Auto Manifolds MANIFOLD-AUTO-O2 MANIFOLD-AUTO-O2-1500 MANIFOLD-AUTO-O2- 2500 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Bộ báo động trung tâm dùng trong y tế cho các loại khí Central Alarm CPX-P-1 CPX-P-2 CPX-P-3 CPX-P-4 CPX-P-5 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Hộp van khu vực kèm báo động dùng trong y tế cho các loại khí AVSU compact Module c/w Transducers & Digital Alarm MOD-COMPACT-1-ALARM-NG MOD-COMPACT-2-ALARM-NG MOD-COMPACT-3-ALARM-NG MOD-COMPACT-4-ALARM-NG MOD-COMPACT-5-ALARM-NG MOD-COMPACT-6-ALARM-NG Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
13 Giắc cắm nhanh dùng trong y tế chuẩn DIN DIN Remote Probes PROBE-O2-REM- BARB- DIN PROBE-N2O-REM- BARB- DIN PROBE-CO2-REM- BARB- DIN PROBE-VAC-REM- BARB- DIN PROBE-AIR-REM- BARB- DIN PROBE-MA4-REM- BARB- DIN PROBE-SA7-REM- BARB- DIN PROBE-AGSS-REM- BARB- DIN Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
14 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn hộp đầu giường chuẩn DIN Terminal Units DIN type bedhead type TUBHO2- DIN-NG1 TUBHVAC- DIN-NG1 TUBHAIR- DIN-NG1 TUBHMA4- DIN-NG1 TUBHMA7- DIN-NG1 TUBHAGSS- DIN-NG1 TUBHCO2- DIN-NG1 TUBHN2O- DIN-NG1 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
15 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn hộp đầu giường chuẩn BS Terminal Units BS type bed head type TUMBHO2-NG-D TUMBHVAC-NG-D TUMBHAIR-NG-D TUMBHMA4-NG-D TUMBHSA7-NG-D TUMBHAGSS-NG-D TUMBHCO2-NG-D TUMBHN2O-NG-D Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
16 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn BS Terminal Units BS type Flush type TUWFO2-NG-D TUWFVAC-NG-D TUWFAIR-NG-D TUWFMA4-NG-D TUWFSA7-NG-D TUWFAGSS-NG-D TUWFCO2-NG-D TUWFN2O-NG-D Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
17 Ổ khí đầu ra dùng trong y tế loại gắn tường chuẩn DIN Terminal Units DIN type Flush type TUFO2- DIN-NG1 TUFVAC-DIN-NG1 TUFAIR-DIN-NG1 TUFMA4-DIN-NG1 TUFSA7-DIN-NG1 TUFAGSS-DIN-NG1 TUFCO2-DIN-NG1 TUFN2O-DIN-NG1 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
18 Giắc cắm nhanh dùng trong y tế chuẩn BS BS Remote Probes PROBE-O2-REM- BARB PROBE-N2O-REM- BARB PROBE-CO2-REM- BARB PROBE-VAC-REM- BARB PROBE-AIR-REM- BARB PROBE-MA4-REM- BARB PROBE-SA7-REM- BARB PROBE-AGSS-REM- BARB Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
19 Hộp van khu vực dùng trong y tế cho các loại khí AVSU compact Module c/w no Transducers & no Digital Alarm MOD-COMPACT-1-NG MOD-COMPACT-2-NG MOD-COMPACT-3-NG MOD-COMPACT-4-NG MOD-COMPACT-5-NG MOD-COMPACT-6-NG Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
20 Báo động khu vực dùng trong y tế cho các loại khí Digital Alarm CPX-DA-REM-FB CPX-DA-FB Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
21 Van chặn đơn y tế cho các đường kính Lockable Line Valves Medical Degreased 10LVN 12LVN 15LVN 22LVN 28LVN 35LVN 42LVN 54LVN 76LVN 108LVN Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
22 Bộ điều phối khí CO2 dùng trong y tế cho các loại CO2 Auto Manifolds MANIFOLD-AUTO-CO2 MANIFOLD-AUTO-CO2-1500 MANIFOLD-AUTO-CO2- 2500 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
23 Trụ khí treo trần phòng mổ dùng trong y tế Rigid Pendant PEND-RG-1 PEND-RG-2 PEND-RG-3 PEND-RG-4 PEND-RG-5 PEND-RG-6 PEND-RG-7 PEND-RG-8 PEND-RG-9 PEND-RG-10 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
24 Tay máy treo trần phòng mổ loại đơn dùng trong y tế Single Arm Multi-Movement Pendant PEND-MM-SG PEND-MM-VT-SG Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
25 Dây mềm treo trần phòng mổ dùng trong y tế Pendant Flexible PEND-FX-1 PEND-FX-2 PEND-FX-3 PEND-FX-4 PEND-FX-5 PEND-FX-6 PEND-FX-7 PEND-FX-8 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
26 Máy hút khí thải gây mê dùng trong y tế AGSS Duplex Unit AGSS-S-130; AGSS-D-130 AGSS-S-260; AGSS-D-260 AGSS-S-520; AGSS-D-520 AGSS-S-1050; AGSS-D-1050 AGSS-S-1500; AGSS-D-1500 AGSS-S-1820; AGSS-D-1820 AGSS-S-2500; AGSS-D-2500 AGSS-S-3770; AGSS-D-3770 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
27 Hệ thống khí hút chân không dùng trong y tế Medical Vacuum Plant MV-110-D MV-180-D MV-270-D MV-425-D MV-675-D MV-1050-D MV-1350-D MV-1700-D MV-2000-D MV-2700-D MV-3400-D MV-4250-D MV-6800-D MV-10800-D MV-220-T MV-360-T MV-540-T MV-850-T MV-1350-T MV-2100-T MV-2700-T MV-3400-T MV-6800-T Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
28 Bộ giảm áp khí y tế từ 7bar xuống 4bar Regulator 7 bar - 4bar 15PRS-D-4 ; 15PRS-S-4 22PRS-D-4 ; 22PRS-S-4 28PRS-D-4 ; 28PRS-S-4 35PRS-D-4 ; 35PRS-S-4 42PRS-D-4 ; 42PRS-S-4 54PRS-D-4 ; 54PRS-S-4 Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
29 Bình hút dịch di động dùng trong phòng mổ áp lực cao dùng trong y tế High Suction Controller with 2ltr Receiver Jar HSUCK-TROLLEY HSUCK-TROLLEY- DIN Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
30 Thanh gài bình hút dịch dùng trong y tế Metal Bracket High Suction Controller HSUCK-BRACKET Precision UK Limited, Anh Quốc Precision UK Limited, Anh Quốc dùng để lắp đặt, vận hành hệ thống khí y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 11, Mục C, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C