STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao nha khoa Implant Impression Coping Theo phụ lục Theo phụ lục Kuwotech Co., Ltd Dùng để lấy dấu, thiết kế răng ở Labo, phục vụ cho quá trình implant nha khoa Quy tắc 6 phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B