STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH, Đức Các hệ quang học cứng / hệ quang học blue được sử dụng để hiển thị hình ảnh bên trong người của bệnh nhân thông qua các lối vào tự nhiên hoặc được tạo ra bằng phẫu thuật. Ống nội soi được sử dụng để mô tả bên trong bệnh nhân thông qua đường vào tự nhiên hoặc được tạo ra qua phẫu thuật. Để kiểm tra, chẩn đoán và/ hoặc điều trị kết hợp với các phụ kiện có thể được sử dụng trong nội soi. Được sử dụng trong các lĩnh vực chuyên khoa như phẫu thuật, tiết niệu, phụ khoa Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B