STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay thổi cát và phụ kiện Micro SandBlaster Jindell Medical Instruments Co., Ltd Jindell Medical Instruments Co., Ltd Dụng cụ hỗ trợ cho nha sĩ điều trị, phục vụ trong nha khoa Quy tắc 09, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B