STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ cấy ghép nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Kuwotech Co., Ltd Được cấy ghép vào xương hàm con người bằng kỹ thuật của bác sĩ Nha khoa, thay thế cho chân răng bị mất Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C