STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghiệm 14ml đáy tròn 150285 NUNC Thermo Fisher Scientific - Đan Mạch NUNC Thermo Fisher Scientific - Đan Mạch Dùng để chứa máu Quy tắc 5 TTBYT Loại A