STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính thuốc 1.49; 1.50; 1.523; 1.56; 1.60; 1.61; 1.67; 1.70; 1.71; 1.74 Danyang Freedom Optical Glasses Co., Ltd Danyang Freedom Optical Glasses Co., Ltd Điều chỉnh độ khúc xạ cận/viễn/loạn thị cho mắt Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A