STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản vắc xin PR5-60, PR5-100, PR5-100F, PR5-250, PR5-310, PR5-315, PR5-320, PR5-415, PR5-420 Bioevopeak Co., Ltd. Bioevopeak Co., Ltd. Sử dụng để bảo quản thuốc, vắc xin Quy tắc 2 phần II, TT39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại A