STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ cấy ghép nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục HIGHNESS Co Làm chân răng giả, được phẫu thuật đặt cố định vào xương hàm để thay thế cho chân răng đã mất nhằm phục hồi chức năng nhai, thẩm mỹ cho bệnh nhân Quy tắc 8, Phần II, Phụ Lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C