STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Syphilis rapid test “See Now” H.pylori Ab/Ag Test/ SN 4.1/4.2 Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C
2 Troponin rapid test “See Now” Troponin I Test/ SN 6.1 Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani Camp Medica Distribution S.R.L, Rumani xet nghiem Quy tắc 3 TTBYT Loại C