STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi phế quản, ống soi khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH, Đức Ống soi phế quản / ống thông ống soi khí quản với ống lấy mẫu (model Hemer) được sử dụng để tiếp cận vùng phẫu thuật, để đưa các dụng cụ phụ trợ vào, để dẫn khí và chiết xuất khí trong phổi mang đi phân tích. Ống soi phế quản / ống thông ống soi khí quản được sử dụng để tiếp cận vùng phẫu thuật và dẫn khí. Quy tắc 1, 5, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A