STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi cắt đoạn Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH, Đức Ống soi cắt đoạn S(a)line được sử dụng để cắt bỏ mô có kiểm soát bằng nội soi, sử dụng dung dịch NaCl 0,9% làm dung môi tưới rửa. Quy tắc 1, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A