STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH, Đức Để phục vụ cho việc thiết lập lối tiếp cận nhân tạo vào các khoang cơ thể. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A