STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán mụn Dr.G A'Clear Spot Cure Patch Nico Medical Co.,Ltd Nico Medical Co.,Ltd Miếng dán mụn Dr.G A' Clear Spot Cure Patch được chỉ định trong tình trạng khi da đang gặp các vấn đề mụn trứng cá. Có thể đóng vai trò bảo vệ vết thương sau khi nổi mụn. Sản phẩm còn có công dụng để che vết mụn trước khi trang điểm. Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A