STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh kháng thể IgG/IgM kháng Lao trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần Khay thử/TTUB00IGG CN Công ty CP SXKD sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ Công ty CP SXKD sinh phẩm chẩn đoán y tế Việt Mỹ Xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng Lao trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương ở người Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục 1, TT 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A