STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng YLT-310A, YLT-615S, SS-50, SS-72, SS-94E, Tex Year Industries Inc Tex Year Industries Inc Dùng hấp, tiệt trùng các thiết bị dụng cụ và sản phẩm y tế khác Quy tắc 15 TTBYT Loại C