STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi bàng quang - Niệu đạo Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH, Đức Trục ống soi bàng quang được dùng để tiếp cận khu vực phẫu thuật cũng như cung cấp và xả dịch rửa lỏng. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B