STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bột bó Theo phụ lục Theo phụ lục Anji Hongde Medical Products Co., Ltd Được dùng để bó cố định trong trường hợp bệnh nhân bi bị gãy xương hoặc sau khi mổ theo chỉ định của bác sỹ Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A