STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng SSU-01 Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Minh Phú Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Minh Phú Dùng để sấy tiệt trùng Quy tắc 5 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C