STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử thai HCG Fastep HCG Urin Strip Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Dùng để thử thai Quy tắc 4 TTBYT Loại B
2 Test nhanh cúm A&B Influenza A/B Rapid Test Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Test thử định tính phát hiện kháng nguyên virut cúm A,B Quy tắc 3 TTBYT Loại C
3 Test chẩn đoán giang mai Syphilis Rapid Test (Serum/Plasma) Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Test thử định tính phát hiện bệnh giang mai Quy tắc 3 TTBYT Loại C
4 Test thử ma túy Fastep Multi-Dip Drug Test Panel Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co.,Ltd Test nhanh xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của MOP/MDMA/MET/THC trong nước tiểu Quy tắc 4 TTBYT Loại B