STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi cắt đoạn E-Line Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH, Đức Được sử dụng để dẫn vào trường vận hành cũng như để loại bỏ dung dịch rửa và mô bị cắt và để cung cấp dung dịch xả và giữ các tay cầm và kênh dụng cụ khi vận hành cũng như để giữ quang học và điện cực và đưa điện cực vào trường vận hành dưới sự kiểm soát quang học. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại B