STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AQUADINE-05 DUNG DỊCH SÁT KHUẨN/AQD05 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA Công ty TNHH SG PHARMA sát khuẩn vùng da trước phẫu thuật, tiêm , khử khuẩn catheter Quy tắc 15, Phần II, mục 1,phục lục 1, Thông tư 05/2022 /TT-BYT TTBYT Loại B