STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuỷ tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Hanita Lenses Dùng để điều trị bệnh thủy tinh thể ở người Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Thuỷ tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Hanita Lenses Dùng để điều trị bệnh thủy tinh thể ở người Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Thủy tinh thể nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Hanita Lenses Dùng để điều trị bệnh thủy tinh thể ở người Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C