STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy tiệt trùng GRF-9053A ARI Medical Technology Co., Ltd ARI Medical Technology Co., Ltd Dùng để hấp, sấy tiệt trùng các thiết bị dụng cụ và sản phẩm y tế Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT- BYT TTBYT Loại C