STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít trượt LAG SCREW Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
2 Vít nén DYNAMIC COMPRESSION SCREW (DHS COMPRESSION SCREW ) FOR DHS OR DCS Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
3 Nẹp gấp góc (125°/ 130°/ 135°/140°) DHS PLATE (125°/ 130°/ 135°/140°) Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
4 Nẹp bản nhỏ/bản hẹp/bản rộng DYNAMIC COMPRESSION PLATE (DCP) SMALL/NARROW/BROAD Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
5 Nẹp khóa bản nhỏ/bản hẹp/bản rộng DYNAMIC COMPRESSION LOCKED PLATE (DCP) SMALL/NARROW/BROAD Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
6 Nẹp chữ L mâm chày (trái, phải) L - BUTTRESS PLATE (LEFT, RIGHT) Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
7 Nẹp khóa chữ L mâm chày (trái, phải) L - BUTTRESS LOCKED PLATE (LEFT, RIGHT Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
8 Nẹp khóa gấp góc (125°/130°/135°/140°) DHS LOCKED PLATE (125°/ 130°/ 135°/140°) Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
9 Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay (trái, phải) ANATOMICAL DISTAL HUMERUS LOCKED PLATE (LEFT, RIGHT) Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C
10 Nẹp khóa mặt bên xương chày (trái, phải) LATERAL TIBIA HEAD BUTTRESS LOCKED PLATE (LEFT, RIGHT) Sharma/ Ấn Độ Sharma/ Ấn Độ Dùng để cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Quy tắc 8, Mục B, Phần II TTBYT Loại C