STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xông khí dung và phụ kiện LT-N100 Zhuhai Linte Medical Instrument Co., Ltd Bio Healthy Life Technology Pty Ltd Dùng để đưa thuốc hoặc làm thông thoáng đường hô hấp, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp. QT10, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B