STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bọc chì dung trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Mirion Technologies (Capintec), Inc Tủ lạnh bọc chì được thiết kế để lưu trữ thuốc phóng xạ, hợp chất đánh dấu và vật liệu phóng xạ khác. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A